ศึกษาดูงานที่ภาควิชา 22/5/66

เมื่อจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยมี นพ.กวิน อธิภาส และ พญ.สิริกร ดอกเทียน แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากร