ศึกษาดูงานที่ภาควิชา 12/6/66

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนกลุ่ม Volunteer Family Group จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติกรุงเทพ International Community School: ICS จำนวน 32 คน โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี Ruamrudee International School: RIS จำนวน 4 คน โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ Wellington College International Bangkok จำนวน 1 คน และ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International Demonstration School: MUIDS จำนวน 1 คน ศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

ในโอกาสนี้กลุ่มผู้ปกครองมอบถุงซิบใส่ร่างอาจารย์ใหญ่ กับผ้าห่อร่างจำนวน 50 ชุด ให้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ พญ.สิริกร ดอกเทียน แพทย์ช่วยสอนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ