พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 239 ท่าน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565