ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

Apiwat Mutirangura, M.D., Ph.D.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 713 ตึกแพทยพัฒน์

Email: mapiwat@chula.ac.th, apiwat.mutirangura@gmail.com

การศึกษา / Education

1987: พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1993: Ph.D. in Human Molecular and Genetics, Baylor College of Medicine, Houston Texas, USA 

Administrative Positions

Director: Interdisciplinary Biomedical Science Ph.D. program, Graduate School, Chulalongkorn University

Committee

Scientific Advisory Committee Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage

หน่วยวิจัย / Research Center

Center of Excellence in Molecular Genetics of Cancer and Human Diseases

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

Molecular Diagnosis and Genomic Instability Mechanism of Human Diseases.

Lifetime achievement Awards

1. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2549 ของสภาวิจัยแห่งชาติ (Outstanding Researcher Award, 2006 National Research Council of Thailand)

2. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2551 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์(Outstanding Scientist Award, 2008 Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND)) 

3. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑

รางวัลเพื่อสร้างทีมวิจัย

1. เมธีวิจัยอาวุโส สกว 2548 (Senior Research Scholar the Thailand Research Fund 2005)

2. เมธีวิจัยอาวุโส สกว 2551 (Senior Research Scholar the Thailand Research Fund 2008)

3. ทุนวิจัยแกนนำ สวทช 2554

4. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว 2559

5. ทุนวิจัยแกนนำ สวทช 2562

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1. คนดีศรีสวนฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓ ครั้ง

รางวัลวิจัย อื่น ๆ

1. 1996 Young Scientist Awards: Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND)

2. 1999 Best Research Award (รางวัลผลงานเกียรติยศ สกว. พ.ศ. 2542) from the Thailand Research Funds for publishing an article to highest impact factor journal from all publications supported by the Thailand Research Fund.

3. 1999 Best Research Award (รางวัลผลงานเกียรติยศ สกว. พ.ศ. 2542) from the Thailand Research Funds for publishing an article with highest number of citations from all publications supported by the Thailand Research Fund.

4. 2000 Eminent Scientist & IRPC International Award Winner (IRPC= International Research Promotion Council Asia-Pacific Chapter)

5. 2000 The Takeo Wada Outstanding Cancer Researcher (Faculty of Medicine, ChaingMai University and Takeo Wada fund)

6. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมประจำปี 2548 ของสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก” (Best Research Award 2005 National Research Council of Thailand “Molecular Genetics of Nasopharyngeal Carcinoma”)

7. ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงสูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 (Most Citation Award Chulalongkorn University 2006)

8. นักวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 (Best Researcher Chulalongkorn University 2006) 

9. รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 รางวัลระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะทางจีโนมของการแสดงออกของยีนส์ที่มีไลน์-1 โดยโปรตีนอาร์โกนอต” ของ ดร.ชุมพล งามผิว นักวิจัยห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ โดยมี ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา

Professor Apiwat Mutirangura graduated with an M.D. from Chiang Mai University and a Ph.D. from Baylor College of Medicine. He has been working as a researcher and professor at Chulalongkorn University, exploring molecular events that play crucial roles in the pathogenesis of human diseases for several decades. He discovered several unprecedented molecular genetic phenomena. He published the mechanism of uniparental disomy of chromosome 15 while he was a graduate student.

He is the scientist who found the presence of Epstein Bar viral DNA (EBV DNA) in sera of nasopharyngeal carcinoma patients. The EBV DNA is a crucial tumor marker for monitoring treatment outcomes. He reported several epigenetic modifications of repeat elements, for example, the roles of interspersed repetitive sequence hypomethylation in cancer and aging, the regulatory function of mononucleotide A repeats in mammals and cancer stem cells, and RNA dependent DNA methylation system or RdDM in humans. He is a pioneer in identifying cancer markers in WBCs to be used for cancer screening.

While studying epigenetics, he discovered DNA protection epigenetic marks that he named youth-associated genome-stabilizing DNA gaps, Youth-DNA-GAPs. The discovery led to understanding the nidus process of hallmarks of aging, genomic instability mechanism, the pathogenesis of noncommunicable diseases (NCDs), and a highly effective rejuvenation gene therapy technology that may be useful for improving the treatment of NCDs.

Selected Publications (From >200 publications)

1. Mutirangura A, Greenberg F, Butler MG, Malcolm S, Nicholls RD, Chakravarti A, Ledbetter DH: Multiplex PCR of three dinucleotide repeats in the Prader-Willi/Angelman critical region (15q11-q13): molecular diagnosis and mechanism of uniparental disomy. Hum Mol Genet 1993, 2(2):143-151.

2. Mutirangura A, Supiyaphun P, Trirekapan S, Sriuranpong V, Sakuntabhai A, Yenrudi S, Voravud N: Telomerase activity in oral leukoplakia and head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Research 1996, 56(15):3530-3533.

3. Mutirangura A, Tanunyutthawongese C, Pornthanakasem W, Kerekhanjanarong V, Sriuranpong V, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N: Genomic alterations in nasopharyngeal carcinoma: loss of heterozygosity and Epstein-Barr virus infection. British Journal of Cancer 1997, 76(6):770-776.

4. Mutirangura A, Pornthanakasem W, Theamboonlers A, Sriuranpong V, Lertsanguansinchi P, Yenrudi S, Voravud N, Supiyaphun P, Poovorawan Y: Epstein-Barr viral DNA in serum of patients with nasopharyngeal carcinoma. Clinical Cancer Research 1998, 4(3):665-669.

5. Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A: Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene 2004, 23(54):8841-8846.

6. Phokaew C, Kowudtitham S, Subbalekha K, Shuangshoti S, Mutirangura A: LINE-1 methylation patterns of different loci in normal and cancerous cells. Nucleic Acids Research 2008, 36(17):5704-5712.

7. Aporntewan C, Phokaew C, Piriyapongsa J, Ngamphiw C, Ittiwut C, Tongsima S, Mutirangura A: Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2. Plos One 2011, 6(3).

8. Aporntewan C, Pin-on P, Chaiyaratana N, Pongpanich M, Boonyaratanakornkit V, Mutirangura A: Upstream mononucleotide A-repeats play a cis-regulatory role in mammals through the DICER1 and Ago proteins. Nucleic Acids Research 2013, 41(19):8872-8885.

9. Puttipanyalears, C., Denariyakoon, S., Angsuwatcharakon, P., Aksornkitti, V., Vongsaisuwan, M., Asayut, S., Thanasitthichai, S., Kongruttanachok, N., Aporntewan, C., and Mutirangura, A. (2021) Quantitative STAU2 measurement in lymphocytes for breast cancer risk assessment. Sci Rep 11, 915

10. Narumol Bhummaphan, Piyapat Pin‑on, Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Jirattha Siriluksana, Chatchawit Aporntewan, Pithi Chanvorachote and Apiwat Mutirangura (2021)Targeting multiple genes containing long mononucleotide A-T repeats in lung cancer stem cells. J Transl Med 19, 231. https://doi.org/10.1186/s12967-021-02902-6

Publication in relation with REDGEMs (Main DNA gap articles are marked in bold)

Cover image caption: The diagram represents a new mechanism of DNA aging and an upstream senolytic therapeutic treatment to rejuvenate DNA by a genome-stabilizing molecule. DNA denaturation causes a double-helix twist wave to create torsion force, relieved by youth-associated genome-stabilizing DNA gaps (youth-DNA-gaps) in young DNA. Aged (old) DNA limits youth-DNA-gaps, consequently resulting in high tension. Box A of HMGB1 is a molecular scissors that protects DNA by creating DNA gaps to increase DNA durability.

1. Mutirangura A, Pornthanakasem W, Sriuranpong V, Supiyaphun P, Voravud N: Loss of heterozygosity on chromosome 14 in nasopharyngeal carcinoma. International Journal of Cancer 1998, 78(2):153-156.

2. Pornthanakasem W, Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Suyarnsestakorn C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ponyeam W, Thanasupawat T, Matangkasombut O, Mutirangura A: LINE-1 methylation status of endogenous DNA double-strand breaks. Nucleic Acids Research 2008, 36(11):3667-3675.

3. Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Ponveam W, Mutirangura A: Temperature dependent gamma-H2AX binding to DNA. Scienceasia 2008, 34(2):253-257.

4. Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Thongnak A, Ponyeam W, Rattanatanyong P, Pornthanakasem W, Mutirangura A: Research Replication independent DNA double-strand break retention may prevent genomic instability. Molecular Cancer 2010, 9.

5. Mutirangura A: Methylation status of endogenous DNA double strand breaks: possible connection between genomic hypomethylation and instability. Asian Biomedicine 2008, 2(6):445-449.

6. Jintaridth P, Mutirangura A: Distinctive patterns of age-dependent hypomethylation in interspersed repetitive sequences. Physiological Genomics 2010, 41(2):194-200.

7. Jintaridth P, Tungtrongchitr R, Preutthipan S, Mutirangura A: Hypomethylation of Alu Elements in Post-Menopausal Women with Osteoporosis. Plos One 2013, 8(8).

8. Puttipanyalears C, Subbalekha K, Mutirangura A, Kitkumthorn N: Alu Hypomethylation in Smoke-Exposed Epithelia and Oral Squamous Carcinoma. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013, 14(9):5495-5501.

9. Thongsroy J, Matangkasombut O, Thongnak A, Rattanatanyong P, Jirawatnotai S, Mutirangura A: Replication-Independent Endogenous DNA Double-Strand Breaks in Saccharomyces cerevisiae Model. Plos One 2013, 8(8).

10. Pongpanich M, Patchsung M, Thongsroy J, Mutirangura A: Characteristics of replication-independent endogenous double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae. BMC Genomics 2014,15:750. 

11. Rerkasem K, Rattanatanyong P, Rerkasem A, Wongthanee A, Rungruengthanakit K, Mangklabruks A, Mutirangura A: Higher Alu Methylation Levels in Catch-Up Growth in Twenty-Year-Old Offsprings. PLoS One 2015, 10(3).

13. Thongsroy J, Patchsung M, Mutirangura A. The association between Alu hypomethylation and severity of type 2 diabetes mellitus. Clin Epigenetics. 2017;9:93.

14. Patchsung M, Settayanon S, Pongpanich M, Mutirangura D, Jintarith P, Mutirangura A. Alu siRNA to increase Alu element methylation and prevent DNA damage. Epigenomics. 2018;10(2):175-85.

15. Thongsroy J, Patchsung M, Pongpanich M, Settayanon S, Mutirangura A. Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast. FASEB J. 2018:fj201800218RR.

16. Pongpanich M, Patchsung M, Mutirangura A. Pathologic Replication-Independent Endogenous DNA Double-Strand Breaks Repair Defect in Chronological Aging Yeast. Front Genet. 2018;9:501.

17. Meevassana, J., Serirodom, S., Prabsattru, P., Boonsongserm, P., Kamolratanakul, S., Siritientong, T., Mutirangura, A., and Angspatt, A. (2021) Alu repetitive sequence CpG methylation changes in burn scars. Burns

18. Yasom S, et al. B1 siRNA increases de novo DNA methylation in B1 elements and promotes wound healing in diabetic rats. Front. Cell Dev. Biol., 19 January 2022 | https://doi.org/10.3389/fcell.2021.802024

19. Yasom, S., Watcharanurak, P., Bhummaphan, N., Thongsroy, J., Puttipanyalears, C., Settayanon, S., Chalertpet, K., Khumsri, W., Kongkaew, A., Patchsung, M., Siriwattanakankul, C., Pongpanich, M., Pin-on, P., Jindatip, D., Wanotayan, R., Odton, M., Supasai, S., Tun Oo, T., Arunsak, B., Pratchayasakul, W., Chattipakorn, N., Chattipakorn, S., and Mutirangura, A. The roles of HMGB1-produced DNA gaps in DNA protection and aging biomarker reversal. FASEB BioAdvances. 2022;4(6):408-34. doi:https://doi.org/10.1096/fba.2021-00131.

PATENTS REDGEMs selected DNA gap patents are marked in bold

1. ผลิตภัณฑ์อาร์เอ็นเอสายสั้นที่ลดความไม่เสถียรของจีโนมโดยการเติมหมู่เมทิลเลชั่นของไซน์ เลขที่คำขอ 1801002509 วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

2. ชุดลดความไม่เสถียรของจีโนมโดยการเติมโปรตีนเอชเอ็มจีบีวันและโครงสร้างเอบ็อก           

เลขที่คำขอ 1801006487 วันที่ขอ 19 ตค. 2561

3. Patent Cooperation Treaty (PCT) 

International Application No. PCT/TH2020/000026

International Filing Date 22 April 2020

Title of Invention A COMPOSITION AND A METHOD OF REJUVINATING DNA AND PREVENTING DNA DAMAGE

Pioneer and Invention

Mechanism of uniparental disomy chromosome 15

Epstein-Barr viral DNA in serum of patients with nasopharyngeal carcinoma

Intersperse repetitive sequence methylation in human diseases

Using epithelial specific DNA methylation for cancer DNA detection in plasma and lymph node

CU-DREAM http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~achatcha/cu-dream/

ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด / Publications

1.          Kuwano A, Mutirangura A, Dittrich B, Buiting K, Horsthemke B, Saitoh S, Niikawa N, Ledbetter SA, Greenberg F, Chinault AC et al: Molecular dissection of the Prader-Willi/Angelman syndrome region (15q11-13) by YAC cloning and FISH analysis. Hum Mol Genet 1992, 1(6):417-425.

2.          Mutirangura A, Kuwano A, Ledbetter SA, Chinault AC, Ledbetter DH: Dinucleotide repeat polymorphism at the D15S11 locus in the Angelman/Prader-Willi region (AS/PWS) of chromosome 15. Hum Mol Genet 1992, 1(2):139.

3.          Mutirangura A, Ledbetter SA, Kuwano A, Chinault AC, Ledbetter DH: Dinucleotide repeat polymorphism at the GABAA receptor beta 3 (GABRB3) locus in the Angelman/Prader-Willi region (AS/PWS) of chromosome 15. Hum Mol Genet 1992, 1(1):67.

4.          Buiting K, Dittrich B, Gross S, Greger V, Lalande M, Robinson W, Mutirangura A, Ledbetter D, Horsthemke B: Molecular definition of the Prader-Willi syndrome chromosome region and orientation of the SNRPN gene. Hum Mol Genet 1993, 2(12):1991-1994.

5.          Coppes MJ, Sohl H, Teshima IE, Mutirangura A, Ledbetter DH, Weksberg R: Wilms tumor in a patient with Prader-Willi syndrome. J Pediatr 1993, 122(5 Pt 1):730-733.

6.          Holowinsky S, Black SH, Howardpeebles PN, Mutirangura A, Christian S, Ledbetter DH, Reynolds J: Triplication 15q11-13 in 2 Unrelated Patients with Hypotonia, Cognitive Delays and Visual Impairment. American Journal of Human Genetics 1993, 53(3):125-125.

7.          Mutirangura A, Greenberg F, Butler MG, Malcolm S, Nicholls RD, Chakravarti A, Ledbetter DH: Multiplex PCR of three dinucleotide repeats in the Prader-Willi/Angelman critical region (15q11-q13): molecular diagnosis and mechanism of uniparental disomy. Hum Mol Genet 1993, 2(2):143-151.

8.          Mutirangura A, Jayakumar A, Sutcliffe JS, Nakao M, Mckinney MJ, Buiting K, Horsthemke B, Beaudet AL, Chinault AC, Ledbetter DH: A Complete Yac Contig of the Prader-Willi/Angelman Chromosome Region (15q11-Q13) and Refined Localization of the Snrpn Gene. Genomics 1993, 18(3):546-552.

9.          Mutirangura A, Kuwano A, Robinson WP, Greenberg F, Malcolm S, Ledbetter DH: Duplication of Chromosome-15q in Prader-Willi and Angelman Syndromes – a Gene Dosage Paradox. American Journal of Human Genetics 1993, 53(3):584-584.

10.        Nakao M, Sutcliffe JS, Durtschi BA, Mutirangura A, Ledbetter DH, Beaudet AL: Methods for Isolation of Cdna Clones from Large Genomic Regions – Applications to the Prader-Willi Angelman Region of Chromosome-15q11-Q13. American Journal of Human Genetics 1993, 53(3):1335-1335.

11.        Robinson WP, Bernasconi F, Mutirangura A, Ledbetter DH, Langlois S, Malcolm S, Morris MA, Schinzel AA: Nondisjunction of Chromosome-15 – Origin and Recombination. American Journal of Human Genetics 1993, 53(3):740-751.

12.        Sutcliffe JS, Nakao M, Durtschi BA, Mutirangura A, Ledbetter DH, Beaudet AL: Isolation of Genes and Physical Mapping in the Prader-Willi/Angelman Critical Region of Chromosome 15q11-Q13. American Journal of Human Genetics 1993, 53(3):61-61.

13.        Beaudet AL, Nakao M, Durtschi BA, Mutirangura A, Ledbetter DH, Sutcliffe JS: Molecular Analysis of the Prader-Willi/Angelman Critical Region Identifies a Cluster of Imprinted Genes. Journal of Cellular Biochemistry 1994:205-205.

14.        Christian SL, Mutirangura A, Robinson WP, Nakao M, Beaudet AL, Ledbetter DH: Fine Mapping of 5 Additional Short Tandem Repeats (Strs) within the Prader Willi/Angelman Syndrome Critical Region on Chromosome 15q11.2-12. Journal of Cellular Biochemistry 1994:205-205.

15.        Christian SL, Robinson WP, Mutirangura A, Nakao M, Beaudet AL, Ledbetter DH: Fine Mapping of 8 Additional Short Tandem Repeats (Strs) and Expansion of the Yac Contig within the Prader-Willi-Angelman-Syndrome Critical Region on Chromosome-15q11.2-]Q12. Cytogenetics and Cell Genetics 1994, 67(1):21-21.

16.        Nakao M, Sutcliffe JS, Durtschi B, Mutirangura A, Ledbetter DH, Beaudet AL: Imprinting analysis of three genes in the Prader-Willi/Angelman region: SNRPN, E6-associated protein, and PAR-2 (D15S225E). Hum Mol Genet 1994, 3(2):309-315.

17.        Saitoh S, Harada N, Jinno Y, Hashimoto K, Imaizumi K, Kuroki Y, Fukushima Y, Sugimoto T, Renedo M, Wagstaff J et al: Molecular and Clinical-Study of 61 Angelman-Syndrome Patients. American Journal of Medical Genetics 1994, 52(2):158-163.

18.        Saitoh S, Mutirangura A, Kuwano A, Ledbetter DH, Niikawa N: Isochromosome 15q of Maternal Origin in 2 Prader-Willi-Syndrome Patients Previously Diagnosed Erroneously as Cytogenetic Deletions. American Journal of Medical Genetics 1994, 50(1):64-67.

19.        Sutcliffe JS, Nakao M, Mutirangura A, Christian S, Ledbetter DH, Beaudet AL: Physical Mapping and Isolation of Expressed Sequences in the Prader-Willi Angelman Critical Region of Chromosome 15q11-]Q13. Cytogenetics and Cell Genetics 1994, 67(1):19-19. 

20.        Christian SL, Robinson WP, Huang B, Mutirangura A, Line MR, Nakao M, Surti U, Chakravarti A, Ledbetter DH: Molecular characterization of two proximal deletion breakpoint regions in both Prader-Willi and Angelman syndrome patients. Am J Hum Genet 1995, 57(1):40-48.

21.        Mutirangura A, Jongpiputvanich S, Norapucsunton T, Theamboonlers A, Srivuthana S, Promchainant C, Tumwasorn S, Sueblinvong T: Multiplex PCR to detect the dystrophin gene deletion in Thai patients. J Med Assoc Thai 1995, 78(9):460-465.

22.        Jongpiputvanich S, Norapucsunton T, Mutirangura A: Diagnosis and carrier detection in a Duchenne muscular dystrophy family by multiplex polymerase chain reaction and microsatellite analysis. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S15-21.

23.        Mutirangura A, Norapucsunton T, Tannirandorn Y, Jongpiputvanich S: DNA diagnosis for clinical and prenatal diagnosis of spinal muscular atrophy in Thai patients. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S11-14.

24.        Mutirangura A, Supiyaphun P, Trirekapan S, Sriuranpong V, Sakuntabhai A, Yenrudi S, Voravud N: Telomerase activity in oral leukoplakia and head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Research 1996, 56(15):3530-3533.

25.        Mutirangura A, Tanunyutthawongese C, Kerekhanjanarong V, Sriuranpong V, Pornthanakasem W, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N: Loss of heterozygosity for chromosome 11 in Epstein-Barr-virus associated nasopharyngeal carcinoma. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S65-70.

26.        Poovorawan Y, Chongsrisawat V, Tanunytthawongse C, Norapaksunthorn T, Mutirangura A, Chandrakamol B: Extrahepatic biliary atresia in twins: zygosity determination by short tandem repeat loci. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S119-124.

27.        Tanunyutthawongese C, Sriuranpong V, Kerekhanjanarong V, Changchup B, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A: Microsatellite instability in Epstein-Barr virus associated with nasopharyngeal carcinoma. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S71-77.

28.        Kasantikul V, Mutirangura A, Wannakrairot P, Pornthanakasem W, Ruangvejvorachai P, Sriuranpong V, Voravud N: Central nervous system lymphoma and Epstein-Barr virus in immunocompetent patients in Thailand. Neuropathology 1997, 17(4):295-300.

29.        Mutirangura A, Tanunyutthawongese C, Pornthanakasem W, Kerekhanjanarong V, Sriuranpong V, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N: Genomic alterations in nasopharyngeal carcinoma: loss of heterozygosity and Epstein-Barr virus infection. British Journal of Cancer 1997, 76(6):770-776.

30.        Mutirangura A, Trirekapan S, Sriuranpong V, Voravud N, Pornthanakasem W, Termrungraunlert W, Tresukosol D, Lertsaguansinchai P, Bhattrakosol P, Yenrudi S et al: Telomerase activity of human squamous epithelial premalignancy in oral cavity and cervix: a comparative model for in vivo chemical and viral multistep carcinogenesis. American Journal of Human Genetics 1997, 61(4):A75-A75.

31.        Voravud N, Charuruks N, Mutirangura A: Squamous cell carcinoma of head and neck. J Med Assoc Thai 1997, 80(4):207-218.

32.        Christian SL, Bhatt NK, Martin SA, Sutcliffe JS, Kubota T, Huang B, Mutirangura A, Chinault AC, Beaudet AL, Ledbetter DH: Integrated YAC contig map of the Prader-Willi/Angelman region on chromosome 15q11-q13 with average STS spacing of 35 kb. Genome Res 1998, 8(2):146-157.

33.        Mutirangura A, Pornthanakasem W, Sriuranpong V, Supiyaphun P, Voravud N: Loss of heterozygosity on chromosome 14 in nasopharyngeal carcinoma. International Journal of Cancer 1998, 78(2):153-156.

34.        Mutirangura A, Pornthanakasem W, Theamboonlers A, Sriuranpong V, Lertsanguansinchi P, Yenrudi S, Voravud N, Supiyaphun P, Poovorawan Y: Epstein-Barr viral DNA in serum of patients with nasopharyngeal carcinoma. Clinical Cancer Research 1998, 4(3):665-669.

35.        Mutirangura A, Sriuranpong V, Termrunggraunglert W, Tresukosol D, Lertsaguansinchai P, Voravud N, Niruthisard S: Telomerase activity and human papillomavirus in malignant, premalignant and benign cervical lesions. British Journal of Cancer 1998, 78(7):933-939.

36.        Thongprasom K, Mutirangura A, Cheerat S: Telomerase activity in oral lichen planus. Journal of Oral Pathology & Medicine 1998, 27(8):395-398.

37.        Dhamcharee V, Mutirangura A, Tannirandom Y, Jongpiputvanich S, Romyanan O: Prenatal prediction of spinal muscular atrophy by SMN deletion analysis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999, 30 Suppl 2:186-187.

38.        Mutirangura A, Charuruks N, Shuangshoti S, Sakdikul S, Chatsantikul R, Pornthanakasem W, Sriuranpong V, Supiyaphun P, Voravud N: Identification of distinct regions of allelic loss on chromosome 13q in nasopharyngeal cancer from paraffin embedded tissues. International Journal of Cancer 1999, 83(2):210-214.

39.        Mutirangura A, Shuangshoti S, Navalitloha Y, Kasantikul V, Shuangshoti S: Loss of heterozygosity in different areas within high-grade diffuse astrocytoma. American Journal of Human Genetics 1999, 65(4):A312-A312.

40.        Sukcharoen N, Mutirangura A, Limpongsanurak S: Telomerase activity in complete hydatidiform mole. Journal of Reproductive Medicine 1999, 44(5):465-470.

41.        Tangkijvanich P, Tresukosol D, Sampatanukul P, Sakdikul S, Voravud N, Mahachai V, Mutirangura A: Telomerase assay for differentiating between malignancy-related and nonmalignant ascites. Clinical Cancer Research 1999, 5(9):2470-2475.

42.        Kerekhanjanarong V, Sitawarin S, Sakdikul S, Saengpanich S, Chindavijak S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A: Telomerase assay and nested polymerase chain reaction from nasopharyngeal swabs for early noninvasive detection of nasopharyngeal carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg 2000, 123(5):624-629.

43.        Shotelersuk K, Khorprasert C, Sakdikul S, Pornthanakasem W, Voravud N, Mutirangura A: Epstein-Barr virus DNA in serum/plasma as a tumor marker for nasopharyngeal cancer. Clinical Cancer Research 2000, 6(3):1046-1051.

44.        Shuangshoti S, Mitphraphan W, Kanvisetsri S, Griffiths L, Navalitloha Y, Pornthanakasem W, Mutirangura A: Astroblastoma: report of a case with microsatellite analysis. Neuropathology 2000, 20(3):228-232.

45.        Shuangshoti S, Navalitloha Y, Kasantikul V, Mutirangura A: Genetic heterogeneity and progression in different areas within high-grade diffuse astrocytoma. Oncol Rep 2000, 7(1):113-117.

46.        Kongruttanachok N, Sukdikul S, Setavarin S, Kerekhjanarong V, Supiyaphun P, Voravud N, Poovorawan Y, Mutirangura A: Cytochrome P450 2E1 polymorphism and nasopharyngeal carcinoma development in Thailand: a correlative study. Bmc Cancer 2001, 1.

47.        Mutirangura A: Serum/plasma viral DNA: mechanisms and diagnostic applications to nasopharyngeal and cervical carcinoma. Ann N Y Acad Sci 2001, 945:59-67.

48.        Pornthanakasem W, Shotelersuk K, Termrunggraunglert W, Voravud N, Niruthisard S, Mutirangura A: Viral DNA as a tumor marker in plasma and serum: application to nasopharyngeal and cervical carcinoma. Clinical Chemistry 2001, 47(2):361-361.

49.        Pornthanakasem W, Shotelersuk K, Termrungruanglert W, Voravud N, Niruthisard S, Mutirangura A: Human papillomavirus DNA in plasma of patients with cervical cancer. Bmc Cancer 2001, 1.

50.        Shotelersuk V, Ittiwut C, Shotelersuk K, Triratanachat S, Poovorawan Y, Mutirangura A: Fibroblast growth factor receptor 3 S249C mutation in virus associated squamous cell carcinomas. Oncology Reports 2001, 8(6):1301-1304.

51.        Shotelersuk V, Ittiwut C, Srivuthana S, Wacharasindhu S, Aroonparkmongkol S, Mutirangura A, Poovorawan Y: Clinical and molecular characteristics of Thai patients with achondroplasia. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2001, 32(2):429-433.

52.        Ungaro P, Christian SL, Fantes JA, Mutirangura A, Black S, Reynolds J, Malcolm S, Dobyns WB, Ledbetter DH: Molecular characterisation of four cases of intrachromosomal triplication of chromosome 15q11-q14. Journal of Medical Genetics 2001, 38(1):26-34.

53.        Pimtanothai N, Charoenwongse P, Mutirangura A, Hurley CK: Distribution of HLA-B alleles in nasopharyngeal carcinoma patients and normal controls in Thailand. Tissue Antigens 2002, 59(3):223-225.

54.        Sriwilaijareon N, Petmitr S, Mutirangura A, Ponglikitmongkol M, Wilairat P: Stage specificity of Plasmodium falciparum telomerase and its inhibition by berberine. Parasitology International 2002, 51(1):99-103.

55.        Hirunsatit R, Kongruttanachok N, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Voravud N, Sakuntabhai A, Mutirangura A: Polymeric immunoglobulin receptor polymorphisms and risk of nasopharyngeal cancer. Bmc Genetics 2003, 4.

56.        Kimkong I, Mutirangura A, Pimtanothai N: Distribution of human leukocyte antigens-E alleles in Thailand. J Med Assoc Thai 2003, 86 Suppl 2:S230-236.

57.        Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A: Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene 2004, 23(54):8841-8846.

58.        Hirankarn N, Kimkong I, Mutirangura A: HLA-E polymorphism in patients with nasopharyngeal carcinoma. Tissue Antigens 2004, 64(5):588-592.

59.        Pornthanakasem W, Mutirangura A: LINE-1 insertion dimorphisms identification by PCR. Biotechniques 2004, 37(5):750, 752.

60.        Sriuranpong V, Mutirangura A, Gillespie JW, Patel V, Amornphimoltham P, Molinolo AA, Kerekhanjanarong V, Supanakorn S, Supiyaphun P, Rangdaeng S et al: Global gene expression profile of nasopharyngeal carcinoma by laser capture microdissection and complementary DNA microarrays. Clinical Cancer Research 2004, 10(15):4944-4958.

61.        Chantranuwat C, Sriuranpong V, Huapai N, Chalermchai T, Leungtaweeboon K, Voravud N, Mutirangura A: Histopathologic characteristics of pulmonary adenocarcinomas with and without EGFR mutation. J Med Assoc Thai 2005, 88 Suppl 4:S322-329.

62.        Sriuranpong V, Chantranuwat C, Huapai N, Chalermchai T, Leungtaweeboon K, Lertsaguansinchai R, Voravud N, Mutirangura A: High frequency of epidermal growth factor receptor mutation in lung adenocarcinoma in Thailand. Lung Cancer 2005, 49:S8-S8.

63.        Suankratay C, Shuangshoti S, Mutirangura A, Prasanthai V, Lerdlum S, Pintong J, Wilde H: Epstein-Barr virus infection-associated smooth-muscle tumors in patients with AIDS. Clin Infect Dis 2005, 40(10):1521-1528.

64.        Kantaputra PN, Limwongse C, Tochareontanaphol C, Mutirangura A, Mevatee U, Praphanphoj V: Contiguous gene syndrome of holoprosencephaly and hypotrichosis simplex: Association with an 18p11.3 deletion. American Journal of Medical Genetics Part A 2006, 140A(23):2598-2602.

65.        Kiatpongsan S, Mutirangura A, Tannirandorn Y: Future cancer management with stem cell knowledge and technology. J Med Assoc Thai 2006, 89(8):1322-1332.

66.        Kiatpongsan S, Niruthisard S, Mutirangura A, Trivijitsilp P, Vasuratna A, Chaithongwongwatthana S, Lertkhachonsuk R: Role of human papillomavirus DNA testing in management of women with atypical squamous cells of undetermined significance. Int J Gynecol Cancer 2006, 16(1):262-265.

67.        Kitkumthorn N, Yanatatsanajit P, Kiatpongsan S, Phokaew C, Triratanachat S, Trivijitsilp P, Termrungruanglert W, Tresukosol D, Niruthisard S, Mutirangura A: Cyclin A1 promoter hypermethylation in human papillomavirus-associated cervical cancer. Bmc Cancer 2006, 6.

68.        Ruchusatsawat K, Wongpiyabovorn J, Shuangshoti S, Hirankarn N, Mutirangura A: SHP-1 promoter 2 methylation in normal epithelial tissues and demethylation in psoriasis. Journal of Molecular Medicine-Jmm 2006, 84(2):175-182.

69.        Sriuranpong V, Chantranuwat C, Huapai N, Chalermchai T, Leungtaweeboon K, Lertsanguansinchai P, Voravud N, Mutirangura A: High frequency of mutation of epidermal growth factor receptor in lung adenocarcinoma in Thailand. Cancer Letters 2006, 239(2):292-297.

70.        Hirunsatit R, Ilomaki R, Malison R, Rasanen P, Ilomaki E, Kranzler HR, Kosten T, Sughondhabirom A, Thavichachart N, Tangwongchai S et al: Sequence variation and linkage disequilibrium in the GABA transporter-1 gene (SLC6A1) in five populations: implications for pharmacogenetic research. BMC Genet 2007, 8:71.

71.        Listman JB, Malison RT, Sughondhabirom A, Yang BZ, Raaum RL, Thavichachart N, Sanichwankul K, Kranzler HR, Tangwonchai S, Mutirangura A et al: Demographic changes and marker properties affect detection of human population differentiation. BMC Genet 2007, 8:21.

72.        Mutirangura A: Quantitative PCR analysis for methylation level of genome: clinical implications in cancer. Asian Biomedicine 2007, 1(2):121-128.

73.        Shuangshoti S, Hourpai N, Pulmsuk U, Mutirangura A: Line-1 hypomethylation in multistage carcinogenesis of the uterine cervix. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2007, 8(2):307-309.

74.        Tangkijvanich P, Hourpai N, Rattanatanyong P, Wisedopas N, Mahachai V, Mutirangura A: Serum LINE-1 hypomethylation as a potential prognostic marker for hepatocellular carcinoma. Clinica Chimica Acta 2007, 379(1-2):127-133.

75.        Wattanawaraporn R, Singhsilarak T, Nuchprayoon I, Mutirangura A: Hypermethylation of TTC12 gene in acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2007, 21(11):2370-2373.

76.        Ittiwut C, Listman J, Mutirangura A, Malison R, Covault J, Kranzler HR, Sughondhabirom A, Thavichachart N, Gelernter J: Interpopulation linkage disequilibrium patterns of GABRA2 and GABRG1 genes at the GABA cluster locus on human chromosome 4. Genomics 2008, 91(1):61-69.

77.        Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Ponveam W, Mutirangura A: Temperature dependent gamma-H2AX binding to DNA. Scienceasia 2008, 34(2):253-257.

78.        Mutirangura A: Methylation status of endogenous DNA double strand breaks: possible connection between genomic hypomethylation and instability. Asian Biomedicine 2008, 2(6):445-449.

79.        Pattamadilok J, Huapai N, Rattanatanyong P, Vasurattana A, Triratanachat S, Tresukosol D, Mutirangura A: LINE-1 hypomethylation level as a potential prognostic factor for epithelial ovarian cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2008, 18(4):711-717.

81.        Phokaew C, Kowudtitham S, Subbalekha K, Shuangshoti S, Mutirangura A: LINE-1 methylation patterns of different loci in normal and cancerous cells. Nucleic Acids Research 2008, 36(17):5704-5712.

82.        Pornthanakasem W, Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Suyarnsestakorn C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ponyeam W, Thanasupawat T, Matangkasombut O, Mutirangura A: LINE-1 methylation status of endogenous DNA double-strand breaks. Nucleic Acids Research 2008, 36(11):3667-3675.

83.        Wattanasirichaigoon D, Promsonthi P, Chuansumrit A, Leopairut J, Yanatatsaneejit P, Rattanatanyong P, Munkongdee T, Fucharoen S, Mutirangura A: Maternal uniparental disomy of chromosome 16 resulting in hemoglobin Bart’s hydrops fetalis. Clinical Genetics 2008, 74(3):284-287.

84.        Yanatatsaneejit P, Chalermchai T, Kerekhanjanarong V, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Mutirangura A, Sriuranpong V: Promoter hypermethylation of CCNA1, RARRES1, and HRASLS3 in nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol 2008, 44(4):400-406.

85.        Kalayasiri R, Mutirangura A, Verachai V, Gelernter J, Malison RT: Risk factors for methamphetamine-induced paranoia and latency of symptom onset in a Thai drug treatment cohort. Asian Biomedicine 2009, 3(6):635-643.

86.        Subbalekha K, Pimkhaokham A, Pavasant P, Chindavijak S, Phokaew C, Shuangshoti S, Matangkasombut O, Mutirangura A: Detection of LINE-1s hypomethylation in oral rinses of oral squamous cell carcinoma patients. Oral Oncology 2009, 45(2):184-191.

87.        Thanasupawat T, Phokaew C, Mutirangura A: The association between Piwil2 expression and LINE-1 methylation in cancer cells. Asian Biomedicine 2009, 3(3):279-285.

88.        Wolf A, Millar DS, Caliebe A, Horan M, Newsway V, Kumpf D, Steinmann K, Chee IS, Lee YH, Mutirangura A et al: A Gene Conversion Hotspot in the Human Growth Hormone (GH1) Gene Promoter. Human Mutation 2009, 30(2):239-247.

89.        Jintaridth P, Mutirangura A: Distinctive patterns of age-dependent hypomethylation in interspersed repetitive sequences. Physiological Genomics 2010, 41(2):194-200.

90.        Kitkumthorn N, Mutirangura A: LINE-1 methylation difference between ameloblastoma and keratocystic odontogenic tumor. Oral Diseases 2010, 16(3):286-291.

91.        Kitkumthorn N, Yanatatsaneejit P, Rabalert J, Dhammawipark C, Mutirangura A: Association of P53 codon 72 polymorphism and ameloblastoma. Oral Diseases 2010, 16(7):631-635.

92.        Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Thongnak A, Ponyeam W, Rattanatanyong P, Pornthanakasem W, Mutirangura A: Research Replication independent DNA double-strand break retention may prevent genomic instability. Molecular Cancer 2010, 9.

93.        Listman JB, Hasin D, Kranzler HR, Malison RT, Mutirangura A, Sughondhabirom A, Aharonovich E, Spivak B, Gelernter J: Identification of population substructure among Jews using STR markers and dependence on reference populations included. Bmc Genetics 2010, 11.

94.        Manchana T, Ittiwut C, Mutirangura A, Kavanagh JJ: Targeted therapies for rare gynaecological cancers. Lancet Oncology 2010, 11(7):685-693.

95.        Siriapisith T, Wasinrat J, Mutirangura P, Ruangsetakit C, Wongwanit C: Optimization of the table speed of lower extremity CT angiography protocols in different patient age groups. Journal of Cardiovascular Computed Tomography 2010, 4(3):173-183.

96.        Suyarnsestakorn C, Thanasupawat T, Leelahavanichkul K, Gutkind JS, Mutirangura A: Ataxia telangiectasia mutated nuclear localization in head and neck cancer cells is PPP2R2B-dependent. Asian Biomedicine 2010, 4(3):373-383.

97.        Vinayanuwattikun C, Sriuranpong V, Mutirangura A: Detection of aberrant SHP-1 promoter methylation, an implication in advanced non-small cell luna cancer. Journal of Clinical Oncology 2010, 28(15).

98.        Yanatatsaneeji P, Kitkumthorn N, Dhammawipark C, Rabalert J, Patel V, Mutirangura A: Codon72 Polymorphism in the P53 Tumor Suppressor Gene in Oral Lichen Planus Lesions in a Thai Population. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2010, 11(4):1137-1141.

99.        Vinayanuwattikun C, Chantranuwat P, Sriuranpong V, Mutirangura A: The role of SHP-1 promoter 2 hypermethylation detection of lymph node micrometastasis in resectable stage I non-small cell lung cancer as a prognostic marker of disease recurrence (vol 19, pg 586, 2014). International Journal of Clinical Oncology 2014, 19(4):593-593.

100.      Kitkumthorn N, Mutirangura A: Long interspersed nuclear element-1 hypomethylation in cancer: biology and clinical applications. Clin Epigenetics, 2(2):315-330.

101.      Listman JB, Malison RT, Sanichwankul K, Ittiwut C, Mutirangura A, Gelernter J: Southeast Asian origins of five Hill Tribe populations and correlation of genetic to linguistic relationships inferred with genome-wide SNP data. Am J Phys Anthropol, 144(2):300-308.

102.      Pobsook T, Subbalekha K, Sannikorn P, Mutirangura A: Improved measurement of LINE-1 sequence methylation for cancer detection. Clin Chim Acta, 412(3-4):314-321.

103.      Sirivanichsuntorn P, Keelawat S, Danuthai K, Mutirangura A, Subbalekha K, Kitkumthorn N: LINE-1 and Alu hypomethylation in mucoepidermoid carcinoma. BMC Clin Pathol, 13:10.

104.      Sukapan P, Promnarate P, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: Types of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences for LINE-1, Alu, HERV-E and HERV-K in the neutrophils from systemic lupus erythematosus patients and healthy controls. J Hum Genet, 59(4):178-188.

105.      Wiszniewski W, Hunter JV, Hanchard NA, Willer JR, Shaw C, Tian Q, Illner A, Wang X, Cheung SW, Patel A et al: TM4SF20 ancestral deletion and susceptibility to a pediatric disorder of early language delay and cerebral white matter hyperintensities. Am J Hum Genet, 93(2):197-210.

106.      Aporntewan C, Mutirangura A: Connection up- and down-regulation expression analysis of microarrays (CU-DREAM): a physiogenomic discovery tool. Asian Biomedicine 2011, 5(2):257-262.

107.      Aporntewan C, Phokaew C, Piriyapongsa J, Ngamphiw C, Ittiwut C, Tongsima S, Mutirangura A: Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2. Plos One 2011, 6(3).

108.      Iramaneerat K, Rattanatunyong P, Khemapech N, Triratanachat S, Mutirangura A: HERV-K Hypomethylation in Ovarian Clear Cell Carcinoma Is Associated With a Poor Prognosis and Platinum Resistance. International Journal of Gynecological Cancer 2011, 21(1):51-57.

109.      Listman JB, Malison RT, Sanichwankul K, Ittiwut C, Mutirangura A, Gelernter J: Southeast Asian Origins of Five Hill Tribe Populations and Correlation of Genetic to Linguistic Relationships Inferred With Genome-Wide SNP Data. American Journal of Physical Anthropology 2011, 144(2):300-308.

110.      Malison RT, Kalayasiri R, Sanichwankul K, Sughondhabirom A, Mutirangura A, Pittman B, Gueorguieva R, Kranzler HR, Gelernter J: Inter-rater reliability and concurrent validity of DSM-IV opioid dependence in a Hmong isolate using the Thai version of the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA). Addictive Behaviors 2011, 36(1-2):156-160.

111.      Nakkuntod J, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: Hypomethylation of LINE-1 but not Alu in lymphocyte subsets of systemic lupus erythematosus patients. Clinica Chimica Acta 2011, 412(15-16):1457-1461.

112.      Ruchusatsawat K, Wongpiyabovorn J, Protjaroen P, Chaipipat M, Shuangshoti S, Thorner PS, Mutirangura A: Parakeratosis in skin is associated with loss of inhibitor of differentiation 4 via promoter methylation. Human Pathology 2011, 42(12):1878-1887.

113.      Vinayanuwattikun C, Sriuranpong V, Tanasanvimon S, Chantranuwat P, Mutirangura A: Epithelial-Specific Methylation Marker A Potential Plasma Biomarker in Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology 2011, 6(11):1818-1825.

114.      Yanatatsaneejit P, Mutirangura A, Kitkumthorn N: Human Papillomavirus’s Physical State and Cyclin A1 Promoter Methylation in Cervical Cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2011, 21(5):902-906.

115.      Angsuwatcharakon P, Mutirangura A, Wisedopas N, Pittayanon R, Rerknimitr R, Mahachai V: Methylation level of HERV-K is associated with gastric cancer and Helicobacter pylori infection. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012, 27:423-423.

116.      Intharachuti W, Ittiwut R, Listman J, Verachai V, Mutirangura A, Malison RT, Kalayasiri R: Polymorphism of COMT Val158Met is associated with inhalant use and dependence: a Thai substance dependence treatment cohort. Asian Biomedicine 2012, 6(4):549-556.

117.      Khowutthitham S, Ngamphiw C, Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Tongsima S, Aporntewan C, Mutirangura A: Intragenic long interspersed element-1 sequences promote promoter hypermethylation in lung adenocarcinoma, multiple myeloma and prostate cancer. Genes & Genomics 2012, 34(5):517-528.

118.      Kitkumthorn N, Keelawat S, Rattanatanyong P, Mutirangura A: LINE-1 and Alu Methylation Patterns in Lymph Node Metastases of Head and Neck Cancers. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012, 13(9):4469-4475.

119.      Kitkumthorn N, Tuangsintanakul T, Rattanatanyong P, Tiwawech D, Mutirangura A: LINE-1 methylation in the peripheral blood mononuclear cells of cancer patients. Clinica Chimica Acta 2012, 413(9-10):869-874.

120.      Nopavichai C, Sanpawat A, Kantabandit P, Mutirangura A, Shuangshoti S: Changes in LINE-1 methylation level in cancers during metastasis. Asian Biomedicine 2012, 6(2):307-312.

121.      Patchsung M, Boonla C, Amnattrakul P, Dissayabutra T, Mutirangura A, Tosukhowong P: Long Interspersed Nuclear Element-1 Hypomethylation and Oxidative Stress: Correlation and Bladder Cancer Diagnostic Potential. Plos One 2012, 7(5).

122.      Wangsri S, Subbalekha K, Kitkumthorn N, Mutirangura A: Patterns and Possible Roles of LINE-1 Methylation Changes in Smoke-Exposed Epithelia. Plos One 2012, 7(9).

123.      Aporntewan C, Pin-on P, Chaiyaratana N, Pongpanich M, Boonyaratanakornkit V, Mutirangura A: Upstream mononucleotide A-repeats play a cis-regulatory role in mammals through the DICER1 and Ago proteins. Nucleic Acids Research 2013, 41(19):8872-8885.

124.      Jintaridth P, Tungtrongchitr R, Preutthipan S, Mutirangura A: Hypomethylation of Alu Elements in Post-Menopausal Women with Osteoporosis. Plos One 2013, 8(8).

125.      Nakkuntod J, Sukkapan P, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: DNA methylation of human endogenous retrovirus in systemic lupus erythematosus. Journal of Human Genetics 2013, 58(5):241-249.

126.      Puttipanyalears C, Subbalekha K, Mutirangura A, Kitkumthorn N: Alu Hypomethylation in Smoke-Exposed Epithelia and Oral Squamous Carcinoma. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013, 14(9):5495-5501.

127.      Senthong A, Kitkumthorn N, Rattanatanyong P, Khemapech N, Triratanachart S, Mutirangura A: Differences in LINE-1 Methylation Between Endometriotic Ovarian Cyst and Endometriosis-Associated Ovarian Cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2014, 24(1):36-42.

128.      Termglinchan V, Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Teeyapant C, Chatpermporn K, Leerunyakul K, Chuadpia K, Sirimaneethum O, Wijitworawong P, Mutirangura W et al: Candidate cancer-targeting agents identified by expression-profiling arrays. Oncotargets and Therapy 2013, 6:447-458.

129.      Thongsroy J, Matangkasombut O, Thongnak A, Rattanatanyong P, Jirawatnotai S, Mutirangura A: Replication-Independent Endogenous DNA Double-Strand Breaks in Saccharomyces cerevisiae Model. Plos One 2013, 8(8).

130.      Vinayanuwattikun C, Winayanuwattikun P, Chantranuwat P, Mutirangura A, Sriuranpong V: The impact of non-tumor-derived circulating nucleic acids implicates the prognosis of non-small cell lung cancer. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 2013, 139(1):67-76.

131.      Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Pin-on P, Aporntewan C, Mutirangura A: Genes associated with the cis-regulatory functions of intragenic LINE-1 elements. Bmc Genomics 2013, 14.

132.      Wiszniewski W, Hunter JV, Hanchard NA, Willer JR, Shaw C, Tian Q, Illner A, Wang XQ, Cheung SW, Patel A et al: TM4SF20 Ancestral Deletion and Susceptibility to a Pediatric Disorder of Early Language Delay and Cerebral White Matter Hyperintensities. American Journal of Human Genetics 2013, 93(2):197-210.

133.      Wongpaiboonwattana W, Tosukhowong P, Dissayabutra T, Mutirangura A, Boonla C: Oxidative Stress Induces Hypomethylation of LINE-1 and Hypermethylation of the RUNX3 Promoter in a Bladder Cancer Cell Line. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013, 14(6):3773-3778.

134.      Yanatatsaneejit P, Boonsuwan T, Mutirangura A, Kitkumthorn N: XRCC1 gene polymorphisms and risk of ameloblastoma. Archives of Oral Biology 2013, 58(6):583-589.

135.      Yooyongsatit S, Ruchusatsawat K, Supiyaphun P, Noppakun N, Mutirangura A, Wongpiyabovorn J: Alterations in the LINE-1 methylation pattern in patients with lichen simplex chronicus. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2013, 31(1):51-57.

136.      Kalayasiri R, Verachai V, Gelernter J, Mutirangura A, Malison RT: Clinical features of methamphetamine-induced paranoia and preliminary genetic association with DBH-1021C. T in a Thai treatment cohort. Addiction 2014, 109(6):965-976.

137.      Sukapan P, Promnarate P, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: Types of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences for LINE-1, Alu, HERV-E and HERV-K in the neutrophils from systemic lupus erythematosus patients and healthy controls. Journal of Human Genetics 2014, 59(4):178-188.

138.      Vinayanuwattikun C, Chantranuwat P, Sriuranpong V, Mutirangura A: The role of SHP-1 promoter 2 hypermethylation detection of lymph node micrometastasis in resectable stage I non-small cell lung cancer as a prognostic marker of disease recurrence. Int J Clin Oncol.

139.      Chaijan S, Roytrakul S, Mutirangura A, Leelawat K: Matrigel induces L-plastin expression and promotes L-plastin-dependent invasion in human cholangiocarcinoma cells. Oncol Lett  2014, 8(3):993-1000. 

140.      Pongpanich M, Patchsung M, Thongsroy J, Mutirangura A: Characteristics of replication-independent endogenous double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae. BMC Genomics 2014,15:750. 

141.      Muangsub T, Samsuwan J, Tongyoo P, Kitkumthorn N, Mutirangura A:  Analysis of methylation microarray for tissue specific detection. Gene 2014, 553(1):31-41. 

142.      Chujan S, Kitkumthorn N, Siriangkul S, Mutirangura A. CCNA1 promoter methylation: a potential marker for grading Papanicolaou smear cervical squamous intraepithelial lesions. Asian Pac J Cancer Prev 2014, 15(18):7971-5.

143.      Ngamphiw C, Tongsima S, Mutirangura A. Roles of intragenic and intergenic L1s in mouse and human. PLoS One 2014, 9(11):e113434. 

144.      Yongsanguanchai N, Pongrakhananon V, Mutirangura A, Rojanasakul Y, Chanvorachote P: Nitric oxide induces cancer stem cell-like phenotypes in human lung cancer cells. American Journal of Physiology-Cell Physiology 2015, 308(2):C89-C100.

145.      Tiwawech D, Srisuttee R, Rattanatanyong P, Puttipanyalears C, Kitkumthorn N, Mutirangura A. Alu methylation in serum from patients with nasopharyngeal carcinoma. Asian Pac J Cancer Prev 2014, 15(22):9797-800.

146.      Pin-On P, Mutirangura A: Distinctive roles of human Argonautel, 2, 3, and 4 proteins on LINE-1 methylation and regulation of intragenic LINE-1-containing genes. Scienceasia 2014, 40(6):400-404.

147.      Rerkasem K, Rattanatanyong P, Rerkasem A, Wongthanee A, Rungruengthanakit K, Mangklabruks A, Mutirangura A: Higher Alu Methylation Levels in Catch-Up Growth in Twenty-Year-Old Offsprings. PLoS One 2015, 10(3).

148.      Keelawat S, Thorner PS, Shuangshoti S, Bychkov A, Kitkumthorn N, Rattanatanyong P, Boonyayothin W, Poumsuk U, Ruangvejvorachai P, Mutirangura A: Detection of global hypermethylation in well-differentiated thyroid neoplasms by immunohistochemical (5-methylcytidine) analysis. J Endocrinol Invest 2015, 38(7):725-732.

149.      Kloypan C, Srisa-art M, Mutirangura A, Boonla C: LINE-1 hypomethylation induced by reactive oxygen species is mediated via depletion of S-adenosylmethionine. Cell Biochem Funct 2015, 33(6):375-385.

150.      Rakkeitwinai S, Lursinsap C, Aporntewan C, Mutirangura A: New feature selection for gene expression classification based on degree of class overlap in principle dimensions. Comput Biol Med 2015, 64:292–298.

151.      Yanatatsaneejit P, Boonsrang A, Mutirangura A, Patel V, Kitkumthorn N: P53 polymorphism at codon 72 is associated with keratocystic odontogenic tumors in the Thai population. Asian Pac J Cancer Prev 2015, 16(5):1997-2001.

152.      Yooyongsatit S, Ruchusatsawat K, Noppakun N, Hirankarn N, Mutirangura A, Wongpiyabovorn J: Patterns and functional roles of LINE-1 and Alu methylation in the keratinocyte from patients with psoriasis vulgaris. Journal of human genetics 2015, 60(7):349-355.

153.      Chalertpet K, Pakdeechaidan W, Patel V, Mutirangura A, Yanatatsaneejit P: Human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein mediates CCNA1 promoter methylation. Cancer science 2015, 106(10):1333-1340.

154.      Lertkhachonsuk R, Paiwattananupant K, Tantbirojn P, Rattanatanyong P, Mutirangura A: LINE-1 Methylation Patterns as a Predictor of Postmolar Gestational Trophoblastic Neoplasia. Biomed Res Int 2015, 2015:421747.

155.      Laohavinij W, Mutirangura A: Antiaging phenotype in skeletal muscle after endurance exercise is associated with the oxidative phosphorylation pathway. Asian Biomed 2015, 9(4):455-471.

156.      Srisuttee R, Ota J, Muangsub T, Keelawat S, Trirattanachat S, Kitkumthorn N, Mutirangura A: FRY site-specific methylation differentiates pancreatic ductal adenocarcinoma from other adenocarcinomas. APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica 2016, 124(6):469-474.

157.      Puttipanyalears C, Kitkumthorn N, Buranapraditkun S, Keelawat S, Mutirangura A. Breast cancer upregulating genes in stromal cells by LINE-1 hypermethylation and micrometastatic detection. Epigenomics. 2016;8(4):475-86.

158.      Wanvisa Udomsinprasert, Nakarin Kitkumthorn, Apiwat Mutirangura, Voranush Chongsrisawat, Yong Poovorawan, Sittisak Honsawek, Global methylation, oxidative stress, and relative telomere length in biliary atresia patients. Scientific reports Volume 6 Pages 26969

159.                  Chanida Vinayanuwattikun, Siyamol Mingmalairak, Nutchawan Jittapiromsak, Iyavut Thaipisuttikul, Virote Sriuranpong, Apiwat Mutirangura, Shanop Shuangshoti, SHP-1 promoter 2 methylation in cerebrospinal fluid for diagnosis of leptomeningeal epithelial-derived malignancy (carcinomatous meningitis). Journal of neuro-oncology 2016, 129(3):395-403.

160.      Angsuwatcharakon P, Rerknimitr R, Kongkam P, Ridtitid W, Ponauthai Y, Srisuttee R, Kitkumthorn N, Mutirangura A: Identification of Pancreatic Cancer in Biliary Obstruction Patients by FRY Site-specific Methylation. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2016, 17(9):4487-4490.

161.      Chaiwongwatanakul S, Yanatatsaneejit P, Tongsima S, Mutirangura A, Boonyaratanakornkit V: Sex Steroids Regulate Expression of Genes Containing Long Interspersed Elements-1s in Breast Cancer Cells. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2016, 17(8):4003-4007.

162.      Pruksananonda K, Wasinarom A, Sereepapong W, Sirayapiwat P, Rattanatanyong P, Mutirangura A: Epigenetic modification of long interspersed elements-1 in cumulus cells of mature and immature oocytes from patients with polycystic ovary syndrome. Clinical and experimental reproductive medicine 2016, 43(2):82-89.

163.      Rattanatanyong P, Keelawat S, Kitkumthorn N, Mutirangura A: Epithelial-Specific SHP1-P2 Methylation – a Novel Universal Tumor Marker for Detection of Colorectal Cancer Lymph Node Metastasis. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2016, 17(8):4117-4123.

164.      Ruchusatsawat K, Thiemsing L, Mutirangura A, Wongpiyabovorn J. BCAP 31 expression and promoter demethylation in psoriasis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2017;35(2):86-90.

165.      Thongsroy J, Patchsung M, Mutirangura A. The association between Alu hypomethylation and severity of type 2 diabetes mellitus. Clin Epigenetics. 2017;9:93.

166.      Tongyoo P, Avihingsanon Y, Prom-On S, Mutirangura A, Mhuantong W, Hirankarn N. EnHERV: Enrichment analysis of specific human endogenous retrovirus patterns and their neighboring genes. PLoS One. 2017;12(5):e0177119.

167.      Udomsinprasert W, Kitkumthorn N, Mutirangura A, Chongsrisawat V, Poovorawan Y, Honsawek S. Association between Promoter Hypomethylation and Overexpression of Autotaxin with Outcome Parameters in Biliary Atresia. PLoS One. 2017;12(1):e0169306.

168.      Rattanawong A, Payon V, Limpanasittikul W, Boonkrai C, Mutirangura A, Wonganan P. Cepharanthine exhibits a potent anticancer activity in p53-mutated colorectal cancer cells through upregulation of p21Waf1/Cip1. Oncol Rep. 2018;39(1):227-38.

169.      Gelernter J, Zhou H, Nunez YZ, Mutirangura A, Malison RT, Kalayasiri R. Genomewide Association Study of Alcohol Dependence and Related Traits in a Thai Population. Alcohol Clin Exp Res. 2018;42(5):861-8.

170.      Jindatip D, Fujiwara K, Sarachana T, Mutirangura A, Yashiro T. Characteristics of pericytes in diethylstilbestrol (DES)-induced pituitary prolactinoma in rats. Med Mol Morphol. 2018.

171.      Patchsung M, Settayanon S, Pongpanich M, Mutirangura D, Jintarith P, Mutirangura A. Alu siRNA to increase Alu element methylation and prevent DNA damage. Epigenomics. 2018;10(2):175-85.

172.      Samsuwan J, Muangsub T, Yanatatsaneejit P, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Combined Bisulfite Restriction Analysis for brain tissue identification. Forensic Sci Int. 2018;286:42-5.

174.      Maiuthed A, Bhummaphan N, Luanpitpong S, Mutirangura A, Aporntewan C, Meeprasert A, et al. Nitric oxide promotes cancer cell dedifferentiation by disrupting an Oct4: caveolin-1 complex: A new regulatory mechanism for cancer stem cell formation. J Biol Chem. 2018;293(35):13534-52.

175.      Saeliw T, Tangsuwansri C, Thongkorn S, Chonchaiya W, Suphapeetiporn K, Mutirangura A, et al. Integrated genome-wide Alu methylation and transcriptome profiling analyses reveal novel epigenetic regulatory networks associated with autism spectrum disorder. Mol Autism. 2018;9:27.

176.      Arayataweegool A, Srisuttee R, Mahattanasakul P, Tangjaturonsasme N, Kerekhanjanarong V, Kitkumthorn N, et al. Head and neck squamous cell carcinoma drives line-1 hypomethylation in the peripheral blood mononuclear cells. Oral Dis. 2018.

178.      Tangsuwansri C, Saeliw T, Thongkorn S, Chonchaiya W, Suphapeetiporn K, Mutirangura A, et al. Investigation of epigenetic regulatory networks associated with autism spectrum disorder (ASD) by integrated global LINE-1 methylation and gene expression profiling analyses. PLoS One. 2018;13(7):e0201071.

179.      Kalayasiri R, Kraijak K, Maes M, Mutirangura A. Methamphetamine (MA) Use Induces Specific Changes in LINE-1 Partial Methylation Patterns, Which Are Associated with MA-Induced Paranoia: a Multivariate and Neuronal Network Study. Mol Neurobiol. 2018.

180       Payon V, Kongsaden C, Ketchart W, Mutirangura A, Wonganan P. Mechanism of Cepharanthine Cytotoxicity in Human Ovarian Cancer Cells. Planta Med. 2019;85(1):41-7.

181       Puttipanyalears C, Arayataweegool A, Chalertpet K, Rattanachayoto P, Mahattanasakul P, Tangjaturonsasme N, et al. TRH site-specific methylation in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2018;18(1):786.

182       Woraruthai T, Charoenlap C, Hongsaprabhas C, Mutirangura A, Honsawek S. Alu hypermethylation and high oxidative stress in patients with musculoskeletal tumors. PeerJ. 2018;6:e5492.

183       Thongsroy J, Patchsung M, Pongpanich M, Settayanon S, Mutirangura A. Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast. FASEB J. 2018:fj201800218RR.

184                   Dankai W, Khunamornpong S, Siriaunkgul S, Soongkhaw A, Janpanao A, Utaipat U, et al. Role of genomic DNA methylation in detection of cytologic and histologic abnormalities in high risk HPV-infected women. PLoS One. 2019;14(1):e0210289.

185       Wanvimonsuk S, Thitiwanichpiwong P, Keelawat S, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Distribution of the Epstein-Barr virus in the normal stomach and gastric lesions in Thai population. J Med Virol. 2019;91(3):444-9.

186                   Pongpanich M, Patchsung M, Mutirangura A. Pathologic Replication-Independent Endogenous DNA Double-Strand Breaks Repair Defect in Chronological Aging Yeast. Front Genet. 2018;9:501.

187       Samsuwan J, Somboonchokepisal T, Akaraputtiporn T, Srimuang T, Phuengsukdaeng P, Suwannarat A, et al. A method for extracting DNA from hard tissues for use in forensic identification. Biomed Rep. 2018;9(5):433-8.

188       Kalayasiri R, Kraijak K, Mutirangura A, Maes M. Paranoid schizophrenia and methamphetamine-induced paranoia are both characterized by a similar LINE-1 partial methylation profile, which is more pronounced in paranoid schizophrenia. Schizophr Res. 2019.

189       Pin-On P, Aporntewan C, Siriluksana J, Bhummaphan N, Chanvorachote P, Mutirangura A. Targeting high transcriptional control activity of long mononucleotide A-T repeats in cancer by Argonaute 1. Gene. 2019.

190       Mutirangura, A. (2019). “Is global hypomethylation a nidus for molecular pathogenesis of age-related noncommunicable diseases?” Epigenomics 11, 577-579, doi:10.2217/epi-2019-0064 (2019).

188.      Boonsongserm P, Angsuwatcharakon P, Puttipanyalears C, Aporntewan C, Kongruttanachok N, Aksornkitti V, Kitkumthorn N,  Mutirangura A: Tumor‑induced DNA methylation in the white blood cells of patients with colorectal cancer. Oncol Lett 18, 3039-3048, doi:10.3892/ol.2019.10638 (2019).

191.      Kanwalat Chalertpet, Piyapat Pin-on, Chatchawit Aporntewan, Maturada Patchsung, Praewphan Ingrungruanglert, Nipan Israsena and Apiwat Mutirangura: Argonaute 4 as an Effector Protein in RNA-Directed DNA Methylation in Human Cells. Front Genet 10, 645, doi:10.3389/fgene.2019.00645 (2019). 

192.      Sooklert, K., Nilyai, S., Rojanathanes, R., Jindatip, D., Sae-Liang, N., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., and Sereemaspun, A. (2019) N-acetylcysteine reverses the decrease of DNA methylation status caused by engineered gold, silicon, and chitosan nanoparticles. Int J Nanomedicine 14, 4573-4587

193.      Arayataweegool, A., Srisuttee, R., Bin-Alee, F., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Kerekhanjanarong, V., Mutirangura, A., and Kitkumthorn, N. (2020) Induction of ZCCHC6 expression in peripheral blood mononuclear cells by HNSCC secretions. Gene 754, 144880

194. Chaturantabut, S., Kitkumtorn, N., Mutirangura, A., Praditphol, N., Chindamporn, A., Thorner, P. S., and Keelawat, S. (2020) Identification of pathogens causing invasive fungal rhinosinusitis in surgical biopsies using polymerase chain reaction. J Laryngol Otol 134, 632-635

195. Lapthanasupkul, P., Klongnoi, B., Mutirangura, A., and Kitkumthorn, N. (2020) Investigation of PTEN promoter methylation in ameloblastoma. Med Oral Patol Oral Cir Bucal25, e481-e487

196. Oranratanaphan, S., Kobwitaya, K., Termrungruanglert, W., Triratanachat, S., Kitkumthorn, N., and Mutirangura, A. (2020) Value of CCNA1 promoter methylation in triaging ASC-US cytology. Asian Pac J Cancer Prev 21, 473-477

197. Pradubyat, N., Sakunrangsit, N., Mutirangura, A., and Ketchart, W. (2020) NADPH: Quinone oxidoreductase 1 (NQO1) mediated anti-cancer effects of plumbagin in endocrine resistant MCF7 breast cancer cells. Phytomedicine 66, 153133

198. Srisuttee, R., Arayataweegool, A., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Kerekhanjanarong, V., Keelawat, S., Mutirangura, A., and Kitkumthorn, N. (2020) Evaluation of NID2 promoter methylation for screening of Oral squamous cell carcinoma. BMC Cancer20, 218

199. Yanatatsaneejit, P., Chalertpet, K., Sukbhattee, J., Nuchcharoen, I., Phumcharoen, P., and Mutirangura, A. (2020) Promoter methylation of tumor suppressor genes induced by human papillomavirus in cervical cancer. Oncol Lett 20, 955-961

200. Puttipanyalears, C., Denariyakoon, S., Angsuwatcharakon, P., Aksornkitti, V., Vongsaisuwan, M., Asayut, S., Thanasitthichai, S., Kongruttanachok, N., Aporntewan, C., and Mutirangura, A. (2021) Quantitative STAU2 measurement in lymphocytes for breast cancer risk assessment. Sci Rep 11, 915

201. Narumol Bhummaphan, Piyapat Pin‑on, Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Jirattha Siriluksana, Chatchawit Aporntewan, Pithi Chanvorachote and Apiwat Mutirangura (2021) Targeting multiple genes containing long mononucleotide A-T repeats in lung cancer stem cells. J Transl Med 19, 231. https://doi.org/10.1186/s12967-021-02902-6

202. Meevassana, J., Serirodom, S., Prabsattru, P., Boonsongserm, P., Kamolratanakul, S., Siritientong, T., Mutirangura, A., and Angspatt, A. (2021) Alu repetitive sequence CpG methylation changes in burn scars. Burns

203. Bin-Alee, F., Arayataweegool, A., Buranapraditkun, S., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Hirankarn, N., Mutirangura, A., and Kitkumthorn, N. (2021) Transcriptomic analysis of peripheral blood mononuclear cells in head and neck squamous cell carcinoma patients. Oral Dis 27, 1394-1402

204. Patarat, R., Riku, S., Kunadirek, P., Chuaypen, N., Tangkijvanich, P., Mutirangura, A., and Puttipanyalears, C. (2021) The expression of FLNA and CLU in PBMCs as a novel screening marker for hepatocellular carcinoma. Sci Rep 11, 14838

205. Yasom S, et al. B1 siRNA increases de novo DNA methylation in B1 elements and promotes wound healing in diabetic rats. Front. Cell Dev. Biol., 19 January 2022 | https://doi.org/10.3389/fcell.2021.802024

206. Yasom, S., Watcharanurak, P., Bhummaphan, N., Thongsroy, J., Puttipanyalears, C., Settayanon, S., Chalertpet, K., Khumsri, W., Kongkaew, A., Patchsung, M., Siriwattanakankul, C., Pongpanich, M., Pin-on, P., Jindatip, D., Wanotayan, R., Odton, M., Supasai, S., Tun Oo, T., Arunsak, B., Pratchayasakul, W., Chattipakorn, N., Chattipakorn, S., and Mutirangura, A. The roles of HMGB1-produced DNA gaps in DNA protection and aging biomarker reversal. FASEB BioAdvances. 2022;4(6):408-34. doi:https://doi.org/10.1096/fba.2021-00131.

Not Listed in PUBMED:   

 1. Kasantikul V, Mutirangura A, Wannakrairot P, Pornthanakasem W, Ruengvejvorachai P,                      Sriuranpong V, Voravud N. Central nervous system lymphoma and Epstein-Barr virus in immunocompetent patients. Neuropathology 17: 295-300 (1997).
 2. Mutirangura, A. Quantitative PCR analysis for methylation level of genome: clinical implications in cancer. Asian Biomedicine 1: 121-128 2007.
 3. Mutirangura A. Methylation status of endogenous DNA double strand breaks: possible connection between genomic hypomethylation and instability. Asian Biomedicine 2(6):445-449 2008

Thai Publications:

 • Pornthanakasem W, Kongruttanachok R, Sakdikul S, Leelayuwat C, Setavarin S, Kerekhajanarong V, Supiyaphan P, Voravud N, Poovorawan Y, Mutirangura A. PERB11 (MIC) as a possible susceptibility gene for nasopharyngeal cancer development. Chula Med J 2001 March 45:207-214.
 • Sakdikul S, Mutirangura A. Diagnosis of Prader-Willi, Angelman and male fragile X syndromes at King Chulalongkorn Memorial Hospital by methylation-specific PCR. Chula Med J 2001 March 45:223-232.

Editor: Chula Med J 2001 March 45 

The Human Genome Project and Future Direction of Medical Genetics at Chulalongkorn University.

หนังสือ / Books

 1. อภิวัฒน์  มุทิรางกูร “Advance genetics in prenatal diagnosis” ใน : วิไล ชินธเนศ, ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์, อดิศักดิ์ สังข์เพชร บรรณาธิการ  เวชศาตร์ร่วมสมัย 2537 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ทีพีม พริ้นท์ 2537 
 2. อภิวัฒน์  มุทิรางกูร “การประยุกต์ใช้ microsatellite ในทางการแพทย์” ใน : วสันต์  จันทราทิต, ปราณี  ลี้ชนะชัย, วาสนา  ศิริรังษี บรรณาธิการ วิทยาการทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมและยีน เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ พงษ์สวัสดิ์ การพิมพ์ 2539 
 3. Mutirangura, A. “Genomic imprinting”. In textbook: Proceedings of the Medical Congress in Commemorations of the 50th Anniversary of the Faculty of Medicine Chulalongkorn University, June 3-6, 1997 (in Thai).  
 4. “Human gene&genome: structure, mutation & analysis”  และ “Human and molecular genetics”  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ใน นเรศ สุขเจริญ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ยงภู่วรวรรณ บรรณาธิการ อณูชีววิทยาทางการแพทย์  กรุงเทพ: บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอนัล พับลิเคชั่น 2541
 5. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร “การวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนคลอด (Prenatal genetic diagnosis)”  ใน: เยื้อน ตันนิรันดร บรรณาธิการ การวินิจฉัยทางก่อนคลอด (Prenatal diagnosis) กรุงเทพ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 2542 
 6. Mutirangura A “Molecular mechanisms of nasopharyngeal carcinoma development” In: Thomas Sebastian, S. Jayamony. Editors Recent Advances & Research Upsdate in Medicine Kerala, INDIA : The Researchman 2543 
 7. Mutirangura, A. “Circulating DNA and cancer diagnosis in the future. Chula Med J, 45:199-206, 2001.
 8. Mutirangura, A. “Serum/plasma viral DNA: mechanisms and diagnostic applications to nasopharyngeal and cervical carcinoma” Ann N Y Acad Sci, 945: 59-67, 2001.
 9. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร  อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
 10. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และ สุทัศน์ ฟู่เจริญ. “แนวทางของการเขียนรายงานเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์:มุมมองของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์”.  ใน ยอดหทัย เทพธรานนท์ และประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ บรรณาธิการ: การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ: มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, มกราคม2548.
 11. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร  เศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัย“เพื่อสร้างองค์ความรู้”  ใน วันเพ็ญ ชัยคำภา บรรณาธิการ; งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรกฎาคม2551. 
 12. ชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล: ร.ศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ รศ. ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร รศ.ดร. อมร แสงมณี: มิถุนายน ๒๕๕๕: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์): ISBN 978-616-202-474-0 โดย กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐๙ หน้า
 13. Book Epigenetics 

Apiwat Mutirangura (December 31st 2018). A Hypothesis to Explain How the DNA of Elderly People Is Prone to Damage: Genome-Wide Hypomethylation Drives Genomic Instability in the Elderly by Reducing Youth-Associated Gnome-Stabilizing DNA Gaps [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83372. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/a-hypothesis-to-explain-how-the-dna-of-elderly-people-is-prone-to-damage-genome-wide-hypomethylation/?fbclid=IwAR2tBqNs407Rs-oyIH5V8X9B_ZbLgNWJ52nfktBt1OiiyFwhdbGJp3C9at0

สิทธิบัตร / PATENTS

1. Airhart, S. D., Mutirangura, A., and Ledbetter, D. H. Method for the diagnosis of genetic disorders associated with chromosomal abnormalities and uniparental disomy. 1994-03-31, WO9406936.

2.  จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว และ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร. กรรมวิธีการตรวจวัดหมู่เททิลของยีน LINE-1 ในแต่ละตำแหน่ง. วันที่รับคำขอ 25 เม.ย. 2551, เลขที่คำขอ 0801002098. 

3.  ชุดทดสอบมะเร็งลำไส้ใหญ่จากเซลล์เม็ดเลือดขาวผ่านการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับเมทิลเลชั่นในดีเอ็นเอของยีนเอ็มเอ็มพีไนน์ เลขที่คำขอ 1801002510 วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

4.  ผลิตภัณฑ์อาร์เอ็นเอสายสั้นที่ลดความไม่เสถียรของจีโนมโดยการเติมหมู่เมทิลเลชั่นของไซน์ เลขที่คำขอ 1801002509 วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

5.  ชุดทดสอบการตรวจมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวจากเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจีแมบแปด (GIMAP8) เลขที่คำขอ 1801002508วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

6. ชุดทดสอบมะเร็งช่องปากโดยการใช้เมทิลเลชั่นที่ตำแหน่ง ซีจี109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH) จากน้ำบ้วนปาก เลขที่คำขอ 1801002506 วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

7.  ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศีรษะและลำคอในเลือดโดยวัดระดับของหมู่เมททิลที่ไลน์วัน (LINE-1s) ของเซลล์เม็ดเลือดขาว เลขที่คำขอ 1801002504วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

8.  ชุดทดสอบและกระบวนการตรวจหาการเป็นมะเร็งเต้านมจากเซลล์ในเลือดโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนเอส  ทีเอยู 2 เลขที่คำขอ 1801002503 วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 27 เมย. 2561

9. ชุดทดสอบรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเกรดสูงและมะเร็งปากมดลูกโดยใช้เมทิลเลชั่นที่ตำแหน่ง ซีจี 109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH) เลขที่คำขอ 1801000122วันรับคำขอ/วันยื่นคำขอ 5มค.2561

10. ชุดทดสอบการหามะเร็งตับอ่อนในเลือดโดยใช้ดีเอนเอเมทิเลชั่นที่ตำแหน่ง ซีจี 16941656 (cg16941656) ของยีนเอฟอาร์วาย (FRY) เลขที่คำขอ 1701006966 วันที่ขอ  24 พย. 2560

11. ชุดทดสอบการตรวจหาเซลล์ที่แสดงออกโปรตีนมัค-1(MUC-1) ในต่อมน้ำเหลืองที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม เลขที่คำขอ 1601005795 วันที่ขอ 29 กย. 2559

12. กระบวนการและไพรเมอร์ เพี่อระบุชนิดของเชื้อราในโรคโพรงจมูกอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลาม โดยเทคนิกพีซีอาร์ซีเควนซิ่ง เลขที่คำขอ 151005767 วันที่ขอ 23 กย. 2558

13. กระบวนการระบุสาเหตุท่อน้ำดีอุดกั้นจากมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ดีเอนเอเมทิเลชั่นที่ตำแหน่งcg16941656 ของยีน FRY เลขที่คำขอ 151005433 วันที่ขอ 14 กย. 2558

14. กระบวนการระบุมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ดีเอ็นเอเมทิเลชั่นที่ตำแหน่ง cg16941656 ของยีน FRY  

เลขที่คำขอ 1501004460 วันที่ขอ 6 สค. 2558   

15. กระบวนการวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2 เพื่อตรวจหาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกและมีลักษณะพยาธิวิทยาที่เสี่ยงต่ำ เลขที่คำขอ 1501001637 วันที่ขอ 24 มีค. 2558

16. ไพร์เมอร์ โพรบและวิธีการตรวจวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2 เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เลขที่คำขอ  1401004784    วันที่ขอ  20 สค. 2557

17. กระบวนการระบุเนื้อเยื่อสมองด้วยการตรวจหาดีเอ็นเอเมทิเลชั่นในตำแหน่ง cg03096975 ของยีน EML2 เลขที่คำขอ 1301006247  วันที่ขอ  31 ตค. 2556

18. ชุดลดความไม่เสถียรของจีโนมโดยการเติมโปรตีนเอชเอ็มจีบีวันและโครงสร้างเอบ็อก  เลขที่คำขอ 1801006487 วันที่ขอ 19 ตค. 2561

19. ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศรีษะและลำคอในเลือดโดยวัดระดับการแสดงออกของยีนแซดซีซีเอชซีหก (ZCCHC 6) ที่เซลล์เม็ดเลือดขาว        เลขที่คำขอ 1801006488 วันที่ขอ 19 ตค. 2561

20. สารประกอบชีวโมเลกุลระหว่างโปรตีนอะโกรนอทและสายโพลีไรโบนิวคลีโอไทด์ของเบสยูราซิล 21เบสในการตกแต่งสภาวะเหนือพันธุกรรมของจีโนมเพื่อสร้างต้นแบบของยารักษาโรคมะเร็งเลขที่คำขอ1801003522     วันที่ขอ 15 มิย.2561

21. Patent Cooperation Treaty (PCT) 

International Application No. PCT/TH2020/000025

International Filing Date 22 April 2020

Title of Invention A COMPOSITION AND A METHOD OF REJUVINATING DNA AND PREVENTING DNA DAMAGE

22. Patent Cooperation Treaty (PCT) 

International Application No.  PCT/TH2020/000079 

International Filing Date 08.12.2020

Title of Invention A PHARMACEUTICAL COMPOSITION AND A METHOD OF USING THE SAME FOR SUPPRESSING CANCER DEVELOPMENT IN A SUBJECT

Achievements:

Discovery

Mechanism of uniparental disomy of chromosome 15

Serum/plasma EBV DNA in nasopharyngeal carcinoma

The roles of LINE-1 and Alu methylation on human biology and diseases 

The roles of mononucleotide A-repeats on gene regulation

Epigenetic roles of physiologic RIND-EDSBs and genome wide methylation in DNA damage prevention (The mechanism how genomic instability is occurred in aging and cancer cells hypothesis)

Invention

Using epithelial specific DNA methylation for cancer DNA detection in plasma and lymph node

CU-DREAM http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~achatcha/cu-dream/

Tumor markers in WBC

Physiologic RIND-EDSBs as age of DNA marker

Rejuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules (REDGEMs)